Palvelut yksityishenkilöille

  • Oikeudenkäynnit riita- ja rikosasioissa sekä hallintotuomioistuimissa
  • Rakentamiseen ja asuntokauppoihin liittyvät asiat
  • Perhe- ja perintöasiat, perunkirjoitukset, perinnönjaot ym.
  • Työsuhdeasiat
  • Yksityishenkilön velkajärjestelyasiat
  • Asiakirjojen laadinta: kauppakirjat, avioehdot, testamentit ym.
  • Verotus

Suosittele meitä

työoikeus